5 dôvodov prečo sa prihlásiť na telocvikárske vzdelávanie, ktoré sa bude konať vo Zvolene

  1. Naučíte sa, ako deti motivovať.
  2. Rozšírite si poznatky v oblasti výživy.
  3. Zdokonalíte sa v pripravených cvičebných programoch.
  4. Zážitkové vzdelávanie je pre telocvikárov ZADARMO. Ubytovanie, strava, dokonca aj cestovné bude telocvikárom preplatené.
  5. Každý telocvikár dostane sadu športového vybavenia: fitloptu, sadu 4ks frisbee tanierov, švihadlo, cvičebnú podložku, overball a dyna-band. Tieto športové pomôcky využijete na školení a môžete ich zužitkovať aj po návrate domov.

Opýtali sme sa lektorov školenia, prečo by sa telocvikár mal školenia zúčastniť a čo mu to prinesie:

Naučíte sa, ako zistiť, čo deti zajíma, čo by naozaj potrebovali a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Vyskúšame si to, ako s deťmi komunikovať tak, aby sa „nestavali na zadné“, nebojovali s nami a ako tieto boje ustáť. Ako ich viesť tak, aby to bavilo aj nás aj deti. Ako si vybudovať vzájomný rešpekt.
Mgr. Michal Hacaj (psychológ)

Existuje zdravá výživa? Prezraďme deťom, koľko energie sa nachádza v plátku šunky či v párku. Buďte učiteľmi, ktorí vedia čo, kedy a koľko má jesť dieťa. Ukážme spolu, že telesná výchova, rekreačné športové aktivity a individuálne zloženie stravy sú základnými piliermi plnohodnotného zdravého života.
Mudr. Viktor Jankó (Pediater)

Školenie sa uskutoční v týchto termínoch:

28. – 31. marca 2019 – OBSADENÉ
11. – 14. apríla 2019 – OBSADENÉ
16. – 19. mája 2019 – OBSADENÉ
6. – 9. júna 2019 – OBSADENÉ

Obsadenosť aktualizovaná 12.3.2019 o 15:00

Ako sa prihlásiť

Prihlasovať sa môžete na lucia@novumpro.sk

Podrobnejšie informácie o školení nájdete na novumpro.sk a +421 905 605 222.

Teší sa na Vás Ing. Lucia Polakovičová, koordinátorka projektu

Školenie je vzdelávanie v rámci projektu OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
„Využitie motivačných faktorov pri výučbe Telesnej a športovej výuky na základných a stredných školách“. Vzdelávanie je plne hradené z Operačného programu ľudské zdroje.