Rozhovor s Mariánom Vanderkom, dekanom FTVŠ UK o telocvikároch a telesnej výchove

Sme absolventi FTVŠ UK. Za našich čias boli na fakulte dva smery. Tréneri a telesná výchova + iný vyučovací predmet. Ako je to dnes? Koho pripravuje fakulta?

  • Čo si myslí dekan FTVŠ o úrovni TV na prvom stupni?
  • Aká je telesná výchova v Maďarsku?
  • Ako by sa dala situácia zlepšiť?
  • Kto bude učiť v budúcnosti?

Tieto a ďalšie témy sa preberali v rozhovore s doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., s dekanom FTVŠ UK v Bratislave.

A čo si o problematike myslíte vy?

Podeľte sa v komentári.