Takto bude vyzerať florbalová dráha pre 1. stupeň a florbalové súťaže na 2021/2022

Najzaujímavejšou novinkou SZFB pre tento školský rok je prekážková florbalová dráha Super Florbal Kids. Bude sa jednať o nepostupovú školskú súťaž pre 1. – 2. ročník ZŠ a 3. – 4. ročník ZŠ.

Súťaž je určená pre zmiešané družstvá chlapcov a dievčat

Je na telocvikárovi, ako deti rozostaví na jednotlivé stanovištia. Čo stanovište, to jeden žiak a jedna zručnosť.

Trať má 5 florbalových stanovíšť, medzi ktorými sú doplnené 4 pohybové stanovištia

Florbalové stanovište č. 1: Vedenie lopty okolo a pomedzi nohy do osmičky, 3 krát.

Žabacie skoky až k druhému stanovišťu, kde žiak odovzdá štafetu.

Florbalové stanovište č. 2: Vedenie loptičky pomedzi klobúčiky.

Po štyroch (pes) prejsť až k tretiemu stanovišťu, kde žiak odovzdá štafetu.

Florbalové stanovište č. 3:  Uvoľňovanie s loptičkou – vedenie lopty vzad pomedzi klobúčiky.

Kačacie kroky až k štvrtému stanovišťu, kde žiak odovzdá štafetu.

Florbalové stanovište č. 4: Prihrávka o mantinel

Pavúk až k piatemu stanovišťu, kde žiak odovzdá štafetu.

Florbalové stanovište č. 5:  Vedenie lopty a následná streľba na bránku

Súťaž by mala prebiehať v období Mikuláša a pred Vianocami. Druhá časť súťaže bude v období Veľkej noci.

Super Florbal CUP

Okrem Super Florbal Kids si pre školy florbalisti pripravili aj Super Florbal CUP.  Súťaže sú určené pre 5. – 9. ročník ZŠ a pre SŠ. Zoznam súťaží telocvikári nájdu na skolskysport.sk.

Otázky k florbalovým súťažiam môžete smerovať na hlavného koordinátora školských florbalových súťaží: skolskesutaze@szfb.sk

Často kladené otázky FAQ

 1. Čo je Super Florbal KIDS?
– poslaním Super Florbal KIDS je priblížiť šport (florbal) hravou a zábavnou formou so zameraním na všestranný pohybový základ chlapcov a dievčat prvého stupňa ZŠ
2. Môžem družstvo kombinovať, chlapci a dievčatá v Super Florbal KIDS?
– áno v každom školskom družstve pre 1. až 4. ročník ZŠ, hrajú aj dievčatá;
– pre 1.- 2. ročník ZŠ platí, že v jednom školskom družstve musí byť vždy povinne minimálne jedno dievča
3. Môžem družstvo kombinovať, chlapci a dievčatá v Super Florbal CUP?
–  v prípade, že sa škola nezúčastní Super Florbal CUP v dievčenskej kategórii s dievčenským školským družstvom, môžu za chlapčenské školské družstvo štartovať aj dievčatá v neobmedzenom počte
4. Pre koho je Super Florbal KIDS určený?
– pre 1.- 2. ročník ZŠ formou „dráhy“ zloženej z florbalových zručností (päť stanovíšť) a pohybových zručností s držaním florbalky (štyri stanovištia), v ktorej sú vložené prvky pohybovej gramotnosti formou zvieratiek;
– pre 3.- 4. ročník ZŠ formou prípravnej hry (3+1) s troma hráčmi/hráčkami v poly a jedným brankárom/brankárkou
5. Kam môžem postúpiť a čo môžem vyhrať v Super Florbal KIDS?
– Super Florbal KIDS pre žiakov a žiačky (1. až 4. ročník ZŠ) je nepostupový, konfrontácia žiakov/žiačok prebieha na ich školách, a to medzi školskými triedami, z ktorých, ak budú mať školy záujem, môžu sa prihlásiť na okresný Super Florbal KIDS, ktorý plánuje Slovenský zväz florbalu v období Vianoc a Veľkej noci. Slovenský zväz florbalu zorganizuje okresné Super Florbal KIDS v spolupráci s miestnymi zapojenými školami a florbalovými klubmi, bude to florbalové dopoludnie v rámci okresu, na ktorom bude ocenení každý zapojený žiak/žiačka.
6. Čo je Super Florbal Cup?
– poslaním súťaže Super Florbal Cup je ponúknuť žiakom a žiačkam možnosť zážitkovo vyskúšať si výkonnostný šport s možnosťou jeho prepojenia s florbalovými klubmi;
– súťaž je postupová z každého okresu sa postupuje podľa postupového kľúča, ktorý určuje: pri počte 1 až 5 prihlásených školských družstiev, postupuje 1 školské družstvo; pri počte 6 a viac prihlásených školských družstiev, postupujú 2 školské družstvá; z každého kraja postupuje víťaz krajského kola do celonárodného finále; na celonárodnom finále sú ocenené všetky zúčastnené školské družstvá;
7. Prečo sa Super Florbal Cup hrá až na 4. turnajové kolá?
– cieľom Super Florbal Cup je hrať a zabávať sa na škole florbalom počas celého školského roka, nie len tesne pred štartom v Super Florbal Cup zapojiť žiakov/žiačky školy;
– o postupujúcom školskom družstve z okresného kola by nemal rozhodovať iba jeden okresný turnaj, ktorý prebieha počas jedného dňa v školskom roku a v ňom školské družstvo odohrá niekoľko zápasov; počet kôl Super Florbal Cup bude určený na základe prihlásených škôl v okresoch, ktoré bude definitívne ukončené koncom septembra 2021;
8. Prečo pre SŠ sú stanovené iba 1.- 3. ročníky v Super Florbal Cup?
 celonárodné finále je naplánované do obdobia po maturitách (jún 2022), kde účasť žiakov 4. ročníka v prípade postupu školského družstva do celonárodného finále, nie je možné zo strany SŠ zaručiť;
9. Prečo by sa mal uprednostňovať na školách šport florbal pred inými športami, ako dlhodobá súťaž?
– Ministerstvo školstva zaradilo šport florbal do „A“ kategórie športov ako jeden zo siedmych uprednostňovaných športov (volejbal, florbal, futbal, basketbal, plávanie, atletika, vybíjaná), v ktorých sa uskutoční aj celonárodné finále, ostatné „B“ športy („B“ kategória športov) končia na úrovni krajských kôl; celonárodné finále bude organizovať „Národné športové centrum“ v spolupráci s národnými športovými zväzmi príslušných športov
10. Koľko krát absolvuje žiak, žiačka (školské družstvo) florbalovú dráhu pre Super Florbal KIDS – florbalové zručnosti v okrese, ak sa prihlásite?
– každý žiak, žiačka absolvuje minimálne jeden krát každé stanovište;
– jedno školské družstvo vykoná v deň konania organizácie minimálne 5. celých dokončených štafiet, t. j. každý žiak, žiačka musí absolvovať každé stanovište minimálne jeden krát;
– v prípade záujmu môže byť jednotlivému žiakovi, žiačke povolené štartovať všetky stanovištia jednotlivo
11. Ako prihlásim školské družstvo na Super Florbal KIDS – okres?
– prihlasovanie bude spustené cez nový portál „Národného športového centra“ začiatkom októbra 2021
12. K čomu slúži video, ktoré je hlavne určené pre Super Florbal KIDS – florbalové zručnosti (1.- 2. ročník ZŠ)?
– video slúži ako motivácia, manuál pre učiteľov, telocvikárov, aby sa mohli dostatočne pripraviť, vyskúšať si florbalovú dráhu pre florbalové a pohybové zručnosti pred tým, ako sa rozhodnú samotné školské družstvo prihlásiť na okres

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Guľa - Vrh guľou Hmotnosť: 4kg

21,95 €

Guľa - Vrh guľou Hmotnosť: 4kg Kúpiť

Softbalový SET

26,90 €

Softbalový SET Kúpiť

Sport-Thieme Agility frekvenčný rebrík dvojrad Dĺžka rebríka: 4 m / 2 rady

65,00 €

Sport-Thieme Agility frekvenčný rebrík dvojrad Dĺžka rebríka: 4 m / 2 rady Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.