Hra s klobúčikmi a tenisovými loptičkami

Jednoduchá hra vhodná na záver hodiny alebo všade tam, kde je cieľom sústredenie žiakov a reakčná rýchlosť.

Hra má prepojenie na prvouku

Žiaci sedia vo dvojiciach oproti sebe. Medzi nimi sa nachádza klobúčik a na ňom tenisová loptička.

Učiteľ hovorí časti tela a žiaci ich postupne ukazujú. Nevedia, koľko častí tela bude telocvikár menovať. Hocikedy môže vydať signál a deti majú za úlohu čo najrýchlejšie uchmatnúť loptičku. Žiak s rýchlejšou reakciou vyhráva.