Rozvoj reakčnej rýchlosti s palicami a loptičkami

Dnešná hodina telesnej výchovy je zameraná na rozvoj reakčnej rýchlosti. Prostredníctvom pripravených cvičení sa zameriavame na reakčnú rýchlosť, štartovú rýchlosť a frekvenčnú rýchlosť.

Aby dieťa naozaj rozvíjalo rýchlosť, malo by zo seba vydať maximum. A aby sa snažilo na maximum, mali by žiaka cvičenia baviť. Cvičenia s palicami a loptičkami nám v tomto smere pomôžu podobne ako lietajúce taniere.

Cvičenia na reakčnú rýchlosť s palicami

Cvičenie 1

Deti stoja oproti sebe. Jeden zo žiakov drží palicu kolmo na podlahu. Keď ju pustí, druhý z dvojice vyšprintuje a snaží sa ju chytiť skôr ako padne na zem. Potom sa vystriedajú.

  • Deti reagujú na vizuálny podnet.
  • Je dôležité upozorniť, aby palica bola postavená naozaj kolmo na podložku.
  • Ak deťom palica často padá, posunieme ich bližšie k sebe. Ak je to ľahké, spravia 1-2 kroky vzad.

Cvičenie 2

Podobný postup využijeme aj pri cvičení vo dvojiciach. Dvojice žiakov stoja oproti seba. Každý má palicu. Obe deti vybiehajú naraz a snažia sa chytiť palicu toho druhého.

  • Deti nevybiehajú na vizuálny podnet ako tomu bolo v predchádzajúcom cvičení. Aby vybehli súčasne, odpočítavajú spoločne a nahlas „raz, dva, tri“.

Cvičenia na reakčnú rýchlosť s tenisovými loptičkami

Cvičenie 1

Deti sú rozdelené do dvojíc a postavia sa do zástupu. Telocvikár je niekoľko metrov od nich a púšťa z rozpažených rúk loptičky na zem. Deti reagujú na vizuálny podnet a štartujú v okamihu, kedy loptička opustí ruku učiteľa. Snažia sa ju zachytiť skôr, ako padne po druhýkrát na zem.

  • Podľa vyspelosti detí sa môže telocvikár posunúť bližšie alebo naopak ďalej.
  • Cvičenie je možné realizovať aj v trojiciach, kedy jeden zo žiakov púšťa loptičky. Ak však chceme naozaj rozvíjať rýchlosť, nie je vhodné, aby za krátky čas vykonali veľa pokusov.

Cvičenie 2

Deti sú opäť rozdelené do dvojíc. Úlohou žiakov je čo najrýchlejšie dobehnúť ku kuželu a strhnúť loptičku na svoju stranu. Pri tomto cvičení deti reagujú na zvukový signál. Je možné využiť rôzne štartové polohy (napr. podpor ležmo, sed, sed chrbtom atď.)

Rivalita medzi dvojicami je veľká. Každý chce loptičku získať pre seba. A keďže deti bežia oproti sebe, je potrebné zdôrazniť pravidlá, aby sa nezrazili.

  • Vždy sa určí, po ktorej strane sa môže bežať a ktorou rukou sa berie loptička.
  • Medzi jednotlivými dvojicami nechávame dostatočný priestor.

Toto video vzniklo vďaka podpore BSK. Cvičenia na reakčnú rýchlosť predstavuje Mgr. Ivan Ferko  (ZŠ s MŠ Milana Hodžu).

Partner projektu:

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Pásmo sklolaminátové Dĺžka: 20m

13,00 €

Pásmo sklolaminátové Dĺžka: 20m Kúpiť

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 1,5 kg

11,70 €

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 1,5 kg Kúpiť

Sport-Thieme gymnastické švihadlo Farba: Žltá

3,00 €

Sport-Thieme gymnastické švihadlo Farba: Žltá Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.