Ukážková hodina telesnej výchovy so zakladateľmi Trenéři ve škole

Na úvod hodiny telesnej výchovy dostali deti šancu vypustiť paru, zahriať sa a rozcvičiť pohybovými hrami.

Hlavná časť hodiny telesnej výchovy má 3 samostatné stanovištia

Každé z nich plní vlastné ciele a princípy výuky Tréneri v škole. Medzi ne patrí tandemová výuka s pani učiteľkou.

  1. Stanovisko s trénerom
  2. Stanovisko s pani učiteľkou
  3. Stanovisko pre voľnú hru

Deti sa rozdelia to troch skupín a na každom zo stanovíšť strávia 7 – 8 minút. Po tomto čase sa žiaci posunú na ďalšie stanovište, na ktorom ešte neboli.

1. Stanovisko s trénerom

Hlavná a najintenzívnejšia zóna, kde deti športujú. Každý tréner je iný a prináša na hodinu telesnej výchovy šport, v ktorom má zázemie. Ak sa jedná o trénera, ktorý prichádza z prostredia loptových hier, bude tomu zodpovedať aj obsah a zameranie hodiny telesnej výchovy. Vždy však musí napĺňať potrebu rozvoja všeobecnej pohybovej gramotnosť. Deti behajú, skáču, hádžu, šplhajú, športujú s loptami a atď. Aby bol obsah pestrý.

Úlohou detí nie je šport trénovať, ale aby postupne naberali základné prvky športu, s ktorým ich tréner zoznamuje.

Na stanovišti je zapojená optimálna výzva

Deti dostali na výber z viacero možností. Môžu si vybrať, kadiaľ loptu prevedú a do ktorej bránky sa pokúsia streliť gól. Sami zvážia svoje schopnosti a vyberú si.

V ukážkovej hodine môžete vidieť „mínové pole“ tvorené rôznymi prekážkami v telocvični. Deti musia s loptou cez toto pole prejsť bez toho, aby sa niečoho s loptou dotkli. Ak sa niečoho dotknú, vrátia sa na štart a skúsia to znova. Ak pomedzi prekážky prejdú, vystrelia na bránku.

Na výber majú z troch bránok. Veľkú, menšiu a najmenšiu. Za gól do najmenšej je najviac bodov. Je na deťoch, aby sa rozhodli, ako dráhou prejdú a na akú bránku vystrelia. Na záver si spočítajú body.

Deti sa bavia pohybom a zároveň rozvíjajú prácu s loptou.

2. Stanovisko s pani učiteľkou

Pani učiteľka dostala na starosť stanovisko jednoduchšie na organizáciu. Úlohou detí je prebiehať cez vlniace sa lano. Keď sa deti osmelia, pani učiteľka s lanom točí a úlohou žiakov je ho preskakovať.

Cestou naspäť deti kráčajú po lavičke. Opäť je zapojená optimálna výzva. Na výber je klasická lavička alebo otočená lavička na kladinu. Je na deťoch, aby si vybrali.

Postupne to deťom sťažujeme. Žiaci vytvoria dvojice alebo trojice a tak musia zdolávať lano a lavičku. Pridáme pásku cez oči a jeden z dvojice prevedie nevidiaceho spolužiaka cez lanovú prekážku a po lavičke. Rozvíja sa spolupráca a dôvera.

  • Lano pomáha v rytmizácii pohybu a časovania. Deti vizuálne sledujú, ako sa lano hýbe a sami si nastavia pohybový vzorec, ako prekážku prekonať.
  • Lavička rozvíja pocit rovnováhy.
  • Cvičenia v dvojiciach a trojiciach rozvíjajú dôveru a spoluprácu.

Baví ich samostatnosť a výzva prekonať lano

Pocit prekonania strachu a zdolanie prekážky dáva deťom silnú emóciu. Rozvíja sa sebadôvera vo svoje schopnosti a posúvame u detí poznávanie samých seba.

Budovanie sebavedomia je len z jedným z cieľov, ktoré sledujeme. Môže to byť aj rozvoj sily, koordinácie, rytmizácie pohybu, atď.

Dbáme na to, aby boli deti neustále v pohybe

Vrátane detí, ktoré sú menej pohybovo nadané. Tak, aby mali radosť z toho, že sa hýbu a športujú.

3. Stanovisko je o samostatnosti detí

Dnešné deti sa dokážu zahrať. Ale väčšinou individuálne a na PC alebo na mobile. Chýba im skúsenosť, ktorú sme zažili (my, ich rodičia) na sídliskových ihriskách, kde sme si o všetkom rozhodovali sami. Bez zásahu dospelej osoby.

Toto stanovisko im dáva priestor rozvíjať schopnosť komunikácie a dohodnúť sa na spoločnej aktivite bez zásahu dospelej osoby.

Žiaci dostanú ponuku z dvoch rôznych aktivít, na ktorých sa majú sami dohodnúť. Je to robené zámerne. Aby sa naučili komunikovať, organizovať sa, počúvať názor druhého a podriaďovať sa väčšine. To sú princípy, ktoré sa im do života budú hodiť, ale pri súčasnej detskej hre sa s tým stretávajú len veľmi málo.

Nemôžeme rátať s tým, že deti sa hneď v prvých hodinách sami rýchlo a vyrovnane rozdelia a zahrajú si napr. futbal. Je úplne v poriadku, ak im to najprv nejde. Môže nastať situácia, že sa nedohodnú a ostanú sa hrať individuálne s loptou. Musia si tým prejsť. Postupne prídu na to, že si čas mohli vyplniť hrou a nabudúce to bude lepšie.

Nie je to chyba detí

My im musíme dať dostatočný priestor, aby sa to sami naučili. A k tomu patrí, že to spočiatku „drhne“.

V zmysle tohto stanovišťa je informovaná aj pani učiteľka. Ak nedochádza k ohrozeniu bezpečnosti a deti si len nevedia rady, nezasahujeme.

Organizácia troch stanovíšť

Ak to telocvičňa umožňuje, je dobré dať stanovisko s voľnou hrou do stredu. Tak bude mať o dianí na ňom prehlaď tréner aj pani učiteľka.

Toto video vzniklo na ukážkovej hodine od zakladateľov Trenéři ve škole. Podujatie organizovali Tréneri v škole na pôde FTVŠ UK.

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Skákacie lano

10,50 €

Skákacie lano Kúpiť

Plastová prekážka Výška: 30cm

8,50 €

Plastová prekážka Výška: 30cm Kúpiť

Vrece na skákanie s ušami Veľkosť: M - 64 cm x 75 cm

15,90 €

Vrece na skákanie s ušami Veľkosť: M - 64 cm x 75 cm Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.