Ako naučiť deti šprintérsku štafetu

Minisériu o štafetách uzatvárame šprintérskou štafetou. Je najnáročnejšia. So staršími žiakmi si ukážeme, ako ju zvládnuť v bežných školských podmienkach.

Skôr, ako sa učiteľ pustí do štafiet, mal by poznať rýchlostné schopnosti žiakov. Len tak bude vedieť postaviť rýchlostne podobné dvojice. Na toto však už pri štafetách nie je priestor. Preto by mal testovaniu venovať inú hodinu.

Odovzdávka

Iniciátorom odovzdávky je ten, kto odovzdáva. Odovzdávka má 3 fázy.

  1. Odovzdávajúci zakričí „hop“.
  2. Preberajúci vysunie ruku.
  3. Odovzdávajúci podáva kolík horným podaním.

Poradie musí byť dodržané.

Pri dlhej odovzdávke sa podáva z pravej do ľavej ruky a po prebratí sa kolík prechytí do pravej ruky. Pri šprintérskej je to inač. Kolík sa neprechycuje. Ak preberám pravou rukou, budem aj podávať pravou rukou do ľavej.

Treba preto vedieť podávať na obe strany. Podáva sa vždy do kríža. T. j. z pravej do ľavej ruky a opačne. Žiaci musia vedieť podávať a brať pravou aj ľavou rukou. Z organizačných dôvodov so žiakmi nacvičujeme vždy rovnako.

Preberajúci žiak sa postaví na čiaru. Pozerá sa po ľavom ramene dole na značku, ktorá je od neho zvyčajne 15 stôp. Akonáhle na túto značku prichádza bežec s kolíkom, v plnej rýchlosti vyštartuje. Už sa viac neobzerá a čaká na zvukový signál „hop“. Odovzdávajúcí kričí hop, keď je 3 metre od preberajúceho žiaka. Nasleduje vysunutie ruky. V tomto momente je dvojica od seba už len na 2 metre. Nasleduje podanie kolíka cez vystreté ruky.

Toto robíme so žiakmi dovtedy, pokiaľ im to už ide.

Dráha má šírku 120 cm a bežci sa do nich musia zmestiť. Už pri nácviku upozorňujeme na to, aby sa naučili využiť pridelený priestor.

Nácvik šprintérskej štafety sa vždy robí v plnej rýchlosti

Aj keď budeme robiť viac pokusov, vždy štafeta prebieha naplno. Bežci sa unavujú rovnako. Na plnú rýchlosť žiakov priebežne upozorňujeme. Je dôležité, aby pri odovzdávaní nepoľavovali v rýchlosti. Ak sa nepodarí kolík odovzdať na prvý pokus, odovzdávajúci musí mať naďalej rýchlosť pre pokus druhý. Beží v plnej rýchlosti aj po podaní kolíka ešte pár metrov.

Odovzdávkové územie má 30 metrov. Ak odovzdávka prebieha v plnej rýchlosti, dochádza k nej až v druhej polovici tohto územia.

Najčastejšie chyby

  • Útek – priskoré vyštartovanie preberajúceho. Odovzdávajúci ho už nedobehne.
  • Neskoré vyštarovanie – odovzdávajúci musí brzdiť a občas ho „prevalcuje“.
  • Branie štafetového kolíka do nesprávnej ruky.
  • Neskoré zakričanie „hop“.
  • Vybehnutie z dráhy.
  • Najprv podávam kolík a až potom kričím „hop“.

Tip z praxe

  • Žiakov púšťajte po dvojiciach. Telocvikár sa im môže naplno venovať. Ostatní majú možnosť sledovať chyby a poučiť sa z nich. A keďže štafeta sa má ísť naplno, majú šancu si oddýchnuť.

Ako zaraďovať žiakov na úseky

Toto robí každý učiteľ alebo tréner po svojom a má to svoje dôvody. Majke sa osvedčilo zaraďovať najrýchlejších dvoch žiakov na 2. a 3. úsek. Tieto úseky sú totiž najdlhšie –  bežia svoj úsek a dvakrát odovzdávkové územie.

Niekto robí odovzdávku len automaticky a niekto pri tom aj premýšľa. Ak prevláda len „automatika“, dávame deti na úseky, kde robia len jednu ťažkú vec. Buď len odovzdávajú alebo len preberajú.

Zohľadniť treba aj výšku žiakov. Ak sa behá na malom okruhu s ostrými zákrutami, vyššiemu žiakovi sa bude bežať zle.

 

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Modrá 50x60 cm Deti

4,80 €

Sport-Thieme Rozlišovací dres Farba: Modrá 50x60 cm Deti Kúpiť

Sport-Thieme Volejbalová tréningová sieť Trening

49,90 €

Sport-Thieme Volejbalová tréningová sieť Trening Kúpiť

Lano na preťahovanie Outdoor Dĺžka: 8m

37,99 €

Lano na preťahovanie Outdoor Dĺžka: 8m Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.