Brännball na školskom ihrisku

Hra Brännball patrí do rodiny pálkovacích hier. Podobne ako bejzbal a softball. Oproti nim má množstvo odlišností, ktoré hru zjednodušujú a predurčujú aj pre hodiny telesnej výchovy.

Ako sa Brännball hrá?

Proti sebe hrajú dve družstvá. Hrá sa na dva polčasy. Každý tím má 12 minút na pálke a potom ide chytať do pola, kde má znova 12 minút.

Oproti bejzbalu je jednoduchšie aj odpaľovanie

Každý hráč na pálke si nadhadzuje sám. Robí tak dovtedy, až kým sa mu nepodarí loptičku odpáliť do poľa. Aspoň 6 m do výseče. Nie je limitovaný pokusmi, len časom. Celé družstvo má spoločne 12 minút na odpaľovanie. Hrá sa na hrubý čas.

Kým nie je loptička správne odpálená, nikto nesmie bežať. Po odpale pálkar vybieha k prvej méte, potom k druhej, tretej a do cieľa.

Pálkari sa môžu na métach predbiehať a na jednej méte môže byť naraz viacero hráčov. Každý hráč vybieha z méty na métu vtedy, keď to sám uzná za vhodné.

Do posledného odpalu sa nevie, kto vyhral

Družstvá získavajú body na pálke, aj v poli. Ak hráč v poli chytí loptičku do jednej ruky, získa pre družstvo 2 body. Ak loptičku chytí bez pádu na zem do dvoch rúk alebo o telo, získava 1 bod.

Kto je bränner

Bränner je hráč z poľa, ktorý stojí v kruhu na cieľovej „čiare“. Z kruhu môže vystúpiť do strán len tak, že vždy v kruhu ostane aspoň jedna noha. Brännerovi sa snažia hráči z poľa čo najrýchlejšie prihrať odpálenú loptičku.

Kto je spálený hráč

Hráči, ktorí sú v poli, získavajú body aj za tzv. spálených hráčov. Spálený hráč je pálkar, ktorému sa nepodarí dobehnúť z jednej méty na druhú a ostane spálený medzi métami – bränner dostane loptičku skôr, ako pálkar dobehne na métu.

Spálený hráč sa musí vrátiť späť na prvú métu. Ak bol spálený za treťou métou, musí sa vrátiť na tretiu, druhú a až potom beží na prvú métu. Kým nedobehne na prvú métu, nikto nesmie hrať. Mal by sa poponáhľať, pretože družstvu uteká 12-minútový čas a možnosť získavať body na pálke.

Pálkar získa 1 bod, ak sa mu podarí dobehnúť do cieľa. To znamená, že urobí odpal, prebehne cez méty 1 až 3 a beží do cieľa. Ak sa mu to podarí naraz, získava za homerun 8 bodov.

Hráč, ktorý dobehne do cieľa, ide znova na odpal. Až kým sa neminie 12-minútový interval. Musí však počkať, kým odpália spoluhráči, ktorí dobehli ešte pred ním. Poradie určuje dobeh do cieľa. Telocvikár by mal toto poradie strážiť, aby sa lepšie deti nepredbiehali a družstvá ostali vyrovnané. Na prehľadnosť výborne poslúžia rozlišovačky s číslami.

Rozmer ihriska

Oficiálny rozmer ihriska je 20 x 28 metrov. Medzi 1. a 2. métou je 20 metrov. Medzi 2. a 3. métou je 28 metrov. Ak máte menší priestor, alebo chcete hru deťom spestriť, vyskúšajte Brännball s prekážkovou dráhou.

Necvičiaci žiaci ako zapisovatelia

Pre Brännball je potrebné, aby telocvikárovi pomáhal zapisovateľ. Učiteľ kričí jednotlivé body a zapisovateľ dáva čiarky do správnych kolóniek. Na konci hry sa body spočítajú.

Tip z praxe:

V školský podmienkach postačí na odpalovanie aj drevená doska do kuchyne, určená na krájanie 🙂

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Pedalo Chodúle Dĺžka: 118 cm

55,00 €

Pedalo Chodúle Dĺžka: 118 cm Kúpiť

Lano na preťahovanie 10m z juty

65,00 €

Lano na preťahovanie 10m z juty Kúpiť

Volejbalová sieť 2mm Farba: Čierna

99,00 €

Volejbalová sieť 2mm Farba: Čierna Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.