Kin-ball z pohľadu telocvikára. Ako skúsiť hru na hodine TV?

Kinball je u nás nový šport a rád by zaujal svoje miesto na hodinách telesnej výchovy. Tímová hra, možnosť zaradiť deti z rôznymi schopnosťami, férové skórovanie, nekontaktná hra, akreditované vzdelávanie a veľká podpora zo strany Kinballového zväzu. To sú klady, ktoré telocvikár ocení.

Ako donútiť deti aby viac behali?

Kinball vznikol v Kanade na na Univerzite v Quebecu kde si položili otázku ako donútiť deti aby viac behali? Tak aby to bolo zábava a nestresujúca hra? Aby bola kolektívna, nenáročná na technické vybavenie.

Ako začať v podmienkach telesnej výchovy?

Vyučovať kinball by mal učiteľ, ktorý prešiel akreditovaným školením.  Nie je to však podmienka. Skôr výhoda.

Začína sa nácvikom základných herných zručností ako sú:

 • Hádzanie a spracovanie lopty vo dvojiciach
 • Hádzanie v kruhu
 • Chytanie a spracovanie lopty v trojiciach
 • Behanie s loptou
 • Odpaľovanie lopty
 • Hra

Čo telocvikár na kin-ball bude potrebovať

 • Kinballová lopta ktorá má priemer 122cm
 • Kompresor
  Rozlišovacie vesty (biele, modré, čierne)
 • Píšťalku
 • počítadlo

Učiteľ ako rozhodca

Kinball možno viac ako iné športové hry vyžaduje zvýšenú aktivity učiteľa. Pokiaľ ho chcete hrať podľa regulérnych pravidiel, treba striehnuť na čas, technické detaily ako správne spracovanie, dotyky, auty, správnosť odpalu, počítanie bodov, počítanie krokov…

Odporúčame na začiatku pravidlá zjednodušiť

Dá sa hrať Kinball aj v škole?

Oficiálne hrá Kinball 12 hráčov tj. 3 tímy najmenej však 8 hráčov (dva tímy).

Regulérne ihrisko má rozmer 20 x 20 metrov, ale môžete sa hrať aj v bežnej školskej telocvični. Minimálny doporučený rozmer je 15 x 12 m.

O čo ide v Kinballe?

Cieľom hry je odohrať loptu tak, aby ju tím na príjme nechytil a lopta sa dotkla zeme.

Naopak, tím na príjme musí zabrániť tomu, aby sa lopta dotkla zeme. Keďže hrajú tri tímy, ten, kto odpaľuje loptu, zakričí farbu tímu, ktorý má loptu chytiť. Ak ju tím na príjme chytí, stáva sa útočiacim tímom. Odpaľuje a volí farbu tímu, ktorý má loptu chytiť. Tak je to až do okamihu, keď dôjde k chybe a tím na príjme nechytí loptu.

Toto platí pri úvode hry. Následne sa podáva na tím, ktorý má najviac bodov. Ak podáva tím s najviac bodmi, loptu chytá družstvo s druhým najlepším skóre. Ak jedno družstvo spraví chybu, zvyšné dve družstvá dostávajú bod. Takto sa môže aj slabší tím dotiahnuť na tých lepších. V kin-balle tak nehrozí potupná porážka.

Aké sú výhody kin-ballu

 • každý hráč je aktívny 2/3 hracieho času
 • môžu hrať dievčatá aj chlapci spolu
 • kinball je tímová hra, vylučuje individualizmus
 • nikto nemôže byť takticky vylúčený
 • nemusíte byť športový talent
 • finančne nenáročný

Kinball v kocke

Kiball hrajú proti sebe 3 tími, káždý má 4 hráčov a sú rozlíšené rozličovacími vestami.

Oficiálne farby tímov sú modrá, čierna a biela. Družstvo ktoré útočí, sa snaží odpáliť lotpu tak, aby ju brániace družstvo družstvo nechytilo. Družstvá ktoré bránia vytvárajú tzv. obranný štvorec 3m okolo lopty.
Pri podaní spolupracuje celý tím. Traja hráči držia loptu, štvrtý odpaľuje. Pred odpalom musí zavolať „omnikin“ a farbu tímu, na ktorý útočí. Tento tím má za úlohu chytiť loptu skôr ako spadne na zem.

V telocvični to znamená keď sa dotkne zeme. Kontakt lopty zo stenou alebo stropom je out.

Akonáhle tím ktorý bráni loptu chytí okamžite sa stáva útočiacim družstvom a začína ďalšiu hru odpaľovaním lopty.
Ak lotpu nechytí, ostatné tímy získavajú po jednom bode. Tím ktorý pochybil podáva z miesta kde sa chyba stala.

Bodovanie

Hra sa hrá na tri víťazné sety, každý trvá 7 minút hrubého času, alebo sa hrá na body do 13. Ak jedno ale 2 družstvá dosiahnú 11 bodov družstvo ktoré má najnižší počet bodov opúšťa ihrisko. So 13 hrajú už iba 2 družstvá.

Na čo dať pozor pri hre

 • Ten istý hráč nesmie podávať 2x za sebou
 • Pri odpale (podaní) musí lopta preletieť minimálne 3 metre, pričom nesmie mať klesajúcu dráhu.
 • Pri podaní sa musia traja hráči tímu dotýkať lopty. Štvrtý člen družstva odpaľuje.
 • Hráč má maximálne 10 sekúnd na pohyb so zachytenou loptou po ihrisku. Potom musí nasledovať podanie.

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Tunel na preliezanie s výstužou 185cm

65,00 €

Tunel na preliezanie s výstužou 185cm Kúpiť

Florbalová loptička SWIFT klasik

1,00 €

Florbalová loptička SWIFT klasik Kúpiť

Jazýčky na stojany pre skok do výšky

59,70 €

Jazýčky na stojany pre skok do výšky Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.