Pohybová hra tunely s loptami a gymnastickými kruhmi

Pohybová hra do telocvične ale aj na ihrisko. Hra rozvíja u detí spoluprácu a posilňuje telo.

Tunely s loptami

V každom družstve je dvojica, ktorá si kotúľa loptu. Ostatní spolužiaci vytvoria reťaz. Zaujmú polohu v podpore ležmo tak, aby popod nich bolo možné loptu prekotúľať. Akonáhle sa tak stane, žiak sa presunie na koniec reťaze.

V oboch prípadoch žiaci musia spolupracovať. Verzia s loptami je rýchlejšia a viac sa hodí do štafiet. Družstva spolu súperia, kto z nich dokáže skôr utvoriť pohybujúcu sa reťaz. Cieľom je dostať sa na opačnú stranu telocvične ako prvý.

Tunely s gymnastickými kruhmi

Deti treba upozorniť, aby sa neponáhľali. Jeden žiak z tímu vedie kruh tak, aby deti stíhali plynulo preliezať. Ak by bol pohyb prirýchly, spolužiaci budú preskakovať. Efekt posilňovania je najväčší, ak sa prelieza.