Pohybová hra tunely s loptami a gymnastickými kruhmi

Pohybová hra do telocvične ale aj na ihrisko. Hra rozvíja u detí spoluprácu a posilňuje telo.

Tunely s loptami

V každom družstve je dvojica, ktorá si kotúľa loptu. Ostatní spolužiaci vytvoria reťaz. Zaujmú polohu v podpore ležmo tak, aby popod nich bolo možné loptu prekotúľať. Akonáhle sa tak stane, žiak sa presunie na koniec reťaze.

V oboch prípadoch žiaci musia spolupracovať. Verzia s loptami je rýchlejšia a viac sa hodí do štafiet. Družstva spolu súperia, kto z nich dokáže skôr utvoriť pohybujúcu sa reťaz. Cieľom je dostať sa na opačnú stranu telocvične ako prvý.

Tunely s gymnastickými kruhmi

Deti treba upozorniť, aby sa neponáhľali. Jeden žiak z tímu vedie kruh tak, aby deti stíhali plynulo preliezať. Ak by bol pohyb prirýchly, spolužiaci budú preskakovať. Efekt posilňovania je najväčší, ak sa prelieza.

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.