Rozvíjame rýchlosť pohybovými hrami

Deti radi súťažia a rýchlostné hry ich veľmi bavia. Vo veku prvého ale aj druhého stupňa základnej školy sa žiaci v rýchlosti dokážu výrazne zlepšovať. Je to senzitívne obdobie na rozvoj rýchlostných schopností. Ak sa tento vek naplno využije, deti z toho budú ťažiť v staršom veku, nech sa rozhodnú pre akýkoľvek šport.

Hra Čísla

Deti rozdelíme na dve družstvá. Každé dieťa dostane pridelené číslo. Rovnaké číslo má aj žiak zo súperovho tímu. Telocvikár by mal dbať na to, aby rovnaké čísla mali výkonnostne približne rovnakí súperi.

Všetky deti stoja na čiare. Učiteľ zakričí číslo. Deti s týmto číslom vybiehajú na trať, obehnú kužeľ a čo najrýchlejšie sa snažia vrátiť do svojho družstva. Trať môže byť samozrejme podľa fantázie učiteľa.

V O2 Akadémii Mateja Tótha sa tieto hry využívajú aj na precvičovanie vývojových polôh. Z nich deti štartujú. Viac sa týmto polohám venujeme v prvej časti.

Skús ma dobehnúť

Deti stoja na čiare a ruky majú za chrbtom. Ich pohľad smeruje vpred tak, aby nevideli na učiteľa, ktorý stojí za nimi. Jednému dieťaťu podá do rúk loptičku tak, aby o tom vedel len tento žiak. Ten napočíta do päť a vyšprintuje vpred. Ostatní žiaci musia čo najrýchlejšie zareagovať a pokúsiť sa ho dobehnúť skôr, ako prebehne cieľovú čiaru.

Chyť si loptičku

Deti stoja na čiare a ruky majú za chrbtom. Ich pohľad smeruje vpred tak, aby nevideli na učiteľa, ktorý stojí za nimi. Telocvikár si pripraví napr. 5 tenisových loptičiek a hodí ich naraz ponad deti do cca stredu telocvične. Deti sa rozbehnú a snažia sa ukoristiť loptičku pre seba. Keďže žiakov je viac ako hodených loptičiek, do ďalšieho kola postúpi napr. len 5 detí. Telocvikár pre druhé kolo hodí už len 4 loptičky atď. V poslednom kole ostanú dve deti a jedna loptička.

Červená, modrá, žltá je hra, ktorá využíva vývojové polohy

Na 3-4 miestach si rozostavíme kužele rôznych farieb. Na každom takomto stanovišti si určíme, akú polohu majú deti čo najrýchlejšie zaujať.

Telocvikár zakričí napr. „červená“ a dvojica čo najrýchlejšie vybehne k červenému kužeľu a zaujme vopred dohodnutú polohu. Žiak, ktorému sa to podarí ako prvému, získa bod.

Štart stop štart

Na pohybovú hru Červená, modrá, žltá naväzuje cvičenie Štart stop štart. Máme pripravené kužele alebo určené čiary. Najlepšie je mať aspoň 4-5 čiar. Na každom stanovišti určíme vývojovú polohu. Na povel telocvikára sa dieťa rozbehne a čo najrýchlejšie zaujme polohu pri najbližšom stanovišti. Na ďalší povel sa rovnako rýchlo posunie na ďalšiu čiaru. S každým písknutím telocvikára vybiehajú na trať ďalšie deti. Vytvorí sa akási reťaz, až kým nie sú obsadené všetky stanovištia. Po absolvovaní celej trate sa deti zaradia späť do svojho družstva.

 

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Schildkrot Kombi sieť

80,00 €

Schildkrot Kombi sieť Kúpiť

Sport-Thieme Penový lietajúci tanier Farba: Zelená

7,20 €

Sport-Thieme Penový lietajúci tanier Farba: Zelená Kúpiť

Dresy s číslami 1-12 SET Veľkosť: L červené

59,90 €

Dresy s číslami 1-12 SET Veľkosť: L červené Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.