Basketbalové hry: Na čísla a Kolky. Učíme deti prihrávky v basketbale

V dnešných basketbalových pohybových hrách sa zameriame na prihrávky. Obe hry pomáhajú rozvíjať aj pozornosť.

Pohybová hra s loptou – Na čísla

Deťom pridelíme čísla. Ak máme skupinu s desiatimi žiakmi, budú mať čísla 1 – 10.

Žiaci sa neustále pohybujú po telocvični a snažia sa uvoľňovať. Hráč č. 1 hľadá zrakom hráča č. 2 s cieľom prihrať mu. Úlohou hráča 2 je aktívne sa uvoľňovať a pýtať si loptu. Akonáhle loptu získa, snaží sa prihrať hráčovi číslo 3. Takto to pokračuje až po posledného hráča číslo 10.

Variant 2 – Deti si musia prihrávať od čísla 10, zostupne k číslu 1

Platia pravidlá, ako v basketbale. S loptou sú povolené len dva kroky. Ak chce hráč zaujať lepšiu pozíciu pre prihrávku, musí driblovať.

Učiteľ neustále nabáda žiakov, aby sa pohybovali a hľadali si výhodnejšie postavenie. Pripomína, aby si loptu aktívne pýtali hlasom, tlieskaním, rukami hore a podobne.

Môžeme využiť prihrávanie od hrudníka alebo o zem.

Kolky

Túto basketbalovú hru je možné využiť aj ako štafetovú hru. Ak máme 10 žiakov, vytvoríme dve skupiny po 5 hráčov.

Hráč 1 má určenú métu, odkiaľ postupne prihráva svojim spoluhráčom. Spoluhráči 2 – 5 stoja v zástupe.

Prihrávky od hrudníka

Na signál učiteľa hráč na méte prihrá hráčovi č. 2. Hráč číslo 2 prihrá loptu späť hráčovi na méte, spraví drep a ostane dole. Hráč na méte tak môže prihrať hráčovi č. 3, ktorý stál za ním. Takto si deti prihrávajú až po posledného, 5. hráča. Piaty hráč získanú loptu už neprihráva, ale dribluje na métu. Stáva sa novým „prihrávačom“. Pôvodný hráč z méty sa postaví na prvé miesto v zástupe.

Hra končí, keď sa všetci vystriedajú na pozícii na méte.

Prihrávka o zem

Na signál učiteľa hráč na méte prihrá hráčovi č. 2. Hráč číslo 2 prihrá loptu späť hráčovi na méte, spraví drep a ostane dole. Hráč č. 3 sa postaví pred hráča č. 2 a pýta si prihrávku.

Nasleduje hráč č. 4 a taktiež sa posunie na prvé miesto v zástupe a čaká na prihrávku. Takto sa postupne zástup posúva vpred, bližšie k méte.

Aj toto video vzniklo vďaka podpore telocvikárov, ktorí nakupujú na Deivo.sk. Ďakujeme

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Volejbalová rýchloupínacia sieť Economy

43,99 €

Sport-Thieme Volejbalová rýchloupínacia sieť Economy Kúpiť

Sada značiek na podlahu s číslami, písmenkami alebo aktivitami Variant: čísla 1-50

89,50 €

Sada značiek na podlahu s číslami, písmenkami alebo aktivitami Variant: čísla 1-50 Kúpiť

Ogo Sport Mini Ogo športová lopta

9,00 €

Ogo Sport Mini Ogo športová lopta Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.