Kraby v telocvični

Naháňačka, pri ktorej deti posilňujú. Krab nebehá, ale lezie. Preto stačí relatívne malý priestor. My sme sa túto pohybovú hru zahrali na polovici volejbalového ihriska.

Výborná je na rozohriatie na začiatku hodiny. Stačí pár minút. Aj keď sa to nezdá, kraby sú kondične náročná hra. Deti naháňačky prirodzene bavia. Ani si neuvedomia, že pri kraboch posilňujú celé telo.

Pravidlá naháňačky

  • Základné pravidlo je samozrejme pohyb ako krab. Zadok musí smerovať vždy k podlahe a pohyb po štvornožky. Akú techniku deti zvolia, je len na nich.
  • Jeden krab naháňa ostatné deti. Ak niekoho chytí, ten, čo dostal babu, v naháňaní pokračuje. Pred tým, ako začne, dvihne ruku, aby všetci vedeli, kto naháňa.
  • Žiak, ktorý bol chytený, nesmie babu vrátiť predchádzajúcemu chytačovi. Musí začať naháňať ostatných.