Indiánsky beh – kondičné hry pre deti #4

Indiánsky beh je jednoduchá vytrvalostná bežecká hra. Je vhodná na úvod kondičného bloku a pre začiatočníkov.

Jedinou úlohou detí je dodržať, kedy sa beží a kedy sa kráča

Na jedno zapísknutie telocvikára deti bežia, na dve zapísknutia kráčajú.

Počas chôdze si deti oddýchnu, no je namieste ich povzbudiť. Vzdialenosť získavajú aj počas chôdze.

Intervaly môžu byť rôzne a ich dĺžka sa strieda. 30 sekúnd až napr. do 2 minút. Indiánsky beh má celkovo cca 10 – 15 minút. Je to individuálne a záleží to od kondičnej úrovne žiakov.

Učiteľ vďaka hre spoznáva, ako na tom žiaci sú.

Nájdi svoje tempo

Deti nepoznajú dopredu intervaly. Učiteľ ich určuje podľa situácie. Deti sa musia naučiť vnímať samých seba. Nájsť také tempo, aby dokázali bežať do momentu, kedy zaznie hvizd píšťalky. Sami si určia rýchlosť akou pobežia.

Hra je vhodná pre mladšie ročníky. Pre učiteľa na oboznámenie sa s triedou a pre detí na zoznámenie sa s kondičnými hrami.  Odporúčame ju aj u starších žiakov, ak je kondícia slabšia. Ak je vytrvalosť dobrá a triedu telocvikár pozná, zaraďuje náročnejšie kondičné hry.

Niektoré deti s dobrou kondíciou doslova čakajú na signál, aby sa znova mohli rozbehnúť. Pri hodnotení je dôležité ich pochváliť za odbehnutú vzdialenosť.

Nesmieme zabudnúť na hlavný cieľ hry

Aj kondične slabší žiak, ktorého zaskočí každá dlhšia trať, dokáže dodržať, kedy sa beží a kedy môže kráčať. Kde sú jeho hranice a ideálne tempo. Sám zistí, že dokáže behať. Tam pochválime najviac.

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Florbalové loptičky 10ks Farba: Červené

33,00 €

Sport-Thieme Florbalové loptičky 10ks Farba: Červené Kúpiť

Jipast Sada detskej atletiky – žinenka Skok sem a tam

65,00 €

Jipast Sada detskej atletiky – žinenka Skok sem a tam Kúpiť

Florbalová lopta Freezball Official

1,99 €

Florbalová lopta Freezball Official Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.