Odrazové cvičenia na preskok cez kozu, s využitím BOSU, mostíka a trampolíny

Cieľom dnešnej hodiny telesnej výchovy so Zuzanou Rázusovou bol nácvik správneho odrazu pri preskoku cez kozu. Ako pomôcky bolo zvolené BOSU, mostík a malá trampolína.

Je dôležité, aby si deti osvojili správny rytmus krokov pred odrazom a pri samotnom odraze. To znamená našľapovanie z jednej nohy na dve a následný dopad na dve.

Všetko sú to cvičenia, ktoré slúžia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín, rytmus, priestorovú orientáciu a kontrolu pri odrazovej, letovej a doskokovej fáze.

Cvičenia na odraz zaraďujeme podľa zložitosti

Na 1. aj 2. stupni je postup rovnaký. Od najjednoduchšieho po najzložitejšie. Najlepšou pomôckou na úvod je BOSU. Nasleduje gymnastický mostík a až keď deti zvládnu odraz, prejdeme na malú trampolínu.

Snažíme sa, aby sa žiaci naučili krokový rytmus. Keď ho deti zvládnu, pridávame rôzne roznožky, skrčky, obraty a podobne.

Aby si telocvikár pri nácviku zachoval dohľad, využíva vždy len jednu zvolenú pomôcku

Na videu môžete vidieť 3 stanovištia. Tieto deti už majú skúsenosti s odrazom na všetkých troch pomôckach a na hodine boli prítomní dvaja skúsení telocvikári.

Preskok cez latku

Deti veľmi radi súťažia. Ak telocvikár pridá latku, deti budú súperiť medzi sebou, aj sa snažiť prekonávať samého seba. Pri využití latky treba dbať na bezpečnosť. Latka musí byť postavená tak, aby pri neúspešnom pokuse padla.

Tip z praxe

Kombinácia trampolína + latka je výborná kombinácia na rozvoj priestorovej orientácie a zdokonaľovanie letovej fáze. Deti 1. a 2. stupňa si to užijú. Starší žiaci však už dokážu využiť naplno potenciál trampolíny. Preto musí telocvikár zhodnotiť bezpečnosť a zaradiť trampolínu len tam, kde je to vhodné.

Partnerom videa sú telocvikári, ktorí nakupujú na Deivo.sk. Ďakujeme 😉

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Rohové značenie na podlahu Farba: Modrá

3,50 €

Rohové značenie na podlahu Farba: Modrá Kúpiť

Skákacie lano

10,50 €

Skákacie lano Kúpiť

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 800g

9,70 €

Atletický disk tréningový gumený Hmotnosť: 800g Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.