Posilňovanie s deťmi v školskej telesnej výchove

Druhá téma zo série worshopov z augustového podujatia Škola v pohybe. Každý rok sa na konci augusta stretávajú telocvikári na pôde FTVŠ UK, aby sa dozvedeli a vyskúšali niečo nové. Mgr. Iľja Číž, PhD. sa vo svojej téme zameral na posilňovanie s deťmi.

Posilňovať ale neposilňovať?

Jednoznačne posilňovať. Ale so všetkými a všetko? Určite nie. Je dôležite akceptovať, čo nám deti zvládnu a podľa toho prispôsobiť obsah a intenzitu.

Posilňovanie s činkami alebo s vlastným telom?

Priamo na worshope bolo vidieť, že telocvikári odpovedali rozdielne. Na prvý pohľad by sa zdalo, že cvičenie s vlastným telom je klasika. Je to prirodzenejšie. To však nemusí byť pravda. Ilľa Číž vysvetľuje, že cviky ako napríklad kľuky, môžu byť náročné. Ak máme žiaka ktorý ich nezvládne, dá sa cvik imitovať v zľahčených podmienkach za pomoci malých činiek.

Čo je pri posilňovaní najdôležitejšie?

Prirodzená zvládnuteľnosť pohybu. Ak nám žiak pohyb pre silovú náročnosť nezvládne, je to konečná. Nie je možné pokračovať ďalej. Alebo dokonca pridávať na hodine TV cviky, ktoré by mali predstavovať akési náročnejšie pokračovanie. Je potrebné sa zastaviť a nájsť zľahčený variant, prípadne odladiť techniku.

Pri výbere cvikov so zameraním na posilňovanie, by mal učiteľ telesnej výchovy dbať, aby sa jednalo o komplexný, viac kĺbový cvik. Aby efekt nebol izolovaný, ale na celé telo.

Má byť pohyb v opakovaní plynulý, alebo dynamický?

Ak sa jedná o nácvik, kedy sa deti pohyb len učia, musí byť pomalý a plynulý. Ak už cvičenec cvik ovláda a je silovo dobre vybavený, dynamické prevedenie je na mieste. Ale aj dynamické prevedenie musí byť podriadené nácviku správnej techniky. Nikdy nesmie byť rýchlosť pohybu nadradená správnej technike.

Ak žiak cvik technicky nezvládne, nie je v ňom možné pokračovať ďalej. Áno, dala by sa budovať kondícia aj pri nesprávne vykonaných opakovaniach. Tvoria sa však nesprávnej pohybové vzory. V budúcnosti bude veľmi ťažké naprávať už zafixované pohyby. Čo je však ešte horšie, hrozí zdravotné poškodzovanie žiaka.

Ak sa cvik vykonáva samostatne na pravú a ľavú stranu, vždy je potrebne začínať slabšou stranou. Ak by žiak odcvičil najprv silnejšou polovicou, dosiahol by počet opakovaní, ktorý by oslabená strana už nezvládla. Svalová nerovnováha by sa len prehlbovala. To by sa mal učiteľ telesnej výchovy naopak snažiť odstrániť.

 

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Počítadlo stavu pre stolný tenis

55,00 €

Počítadlo stavu pre stolný tenis Kúpiť

Sport-Thieme Podlahové značky kruhové 23cm Farba: Modrá

4,50 €

Sport-Thieme Podlahové značky kruhové 23cm Farba: Modrá Kúpiť

Sport-Thieme štartovacie bloky halové

147,00 €

Sport-Thieme štartovacie bloky halové Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.