12 minútový beh už nie je o tabuľkách, ale aby si deti zažili vytrvalosť (Cooperov test)

Deti by mali vedieť, čo je to vytrvalosť a spoznať svoje telo pri náročnom zaťažení. A tu má svoje miesto 12-minútový beh.

Príprava na vytrvalostný beh

Telocvikár by nemal zaraďovať 12-minútovku bez vytrvalostnej prípravy. Tento test by mal byť zaradený až na záver dlhšieho bežeckého bloku.

Aby deti zvládli Cooperov test, musí tomu predchádzať vytrvalostná príprava. Dnešné deti častokrát nepoznajú svoje tempo a pobežia 12-minútový beh po prvýkrát. Z toho pramenia chyby a zmätok z pocitov, ktoré počas behu zažívajú.

Nohy by aj bežali, ale hlava hovorí stoj!

Vytrvalostný výkon nie je len o nohách, ale aj o hlave

Aj to patrí k spoznávaniu samých seba a prekonávaní sa. Pred samotným behom preto deťom radíme a vysvetľujeme.

  • Ako sa bude merať a kto bude merať
  • Čo sú to medzičasy
  • Ako sa má správne dýchať
  • Ako si rozložiť sily
  • Ako si nájsť svoje tempo
  • Ak výkon prepáliš, nevzdávaj sa a nezastaň.  Ide o metre. Spomaľ alebo pokračuj v rýchlej chôdzi po vonkajšej strane dráhy
  • Rozprávanie s kamarátom si nechaj až po behu. Sústreď sa na svoj beh a svoje pocity. Nie na kamaráta.
  • atď.

Všetkých treba pochváliť

Telocvikári svojich žiakov poznajú. Vedia, kde majú limity. A preto pochválime aj žiakov, ktorí viac odkráčali ako odbehali.

Ak vidíme, že sa snažia a podali výkon podľa svojich schopností a možností.

Ako merať, aby nám ani kolo neušlo

Ideálne je mať štartové čísla a len zapisujeme číslo, keď žiak dokončí kolo. Napr. žiak s číslom 1 vždy, keď odbehne kolo. Na záver spočítame, koľkokrát sa číslo 1 nachádza na papieri. Ak je v zázname č.1 10-krát a kolo má 250 m, žiak odbehol 2 500 m. K tomu ešte pripočítame metre z nedokončeného kola.

Tento spôsob zapisovania je tak jednoduchý, že ho môžu robiť aj necvičiaci žiaci. Jeden necvičiaci zapisuje čísla a druhý mu len diktuje čísla, ako žiaci prebiehajú okolo.

Telocvikár tak získa priestor na povzbudzovanie bežcov, hlásenie medzičasov, opravu techniky a iné rady.

Neodporúčame si značiť mená a vedľa nich dopĺňať čiarky. Pri tomto spôsobe zápisu riziko chýb rastie. Čím viac bežcov máte, tým bude záznam menej presný.

Ako vyhodnotiť 12-minútový beh

Ešte dôležitejšie, ako odbehnúť, je vyhodnotiť si 12-minútovku. Tabuľky už nie sú v dnešnej dobe na telesnej výchove dôležité. Vznikali v časoch, keď bola kondícia detí vyššia. Známkovať podľa tabuliek neodporúčame.

To čo je pre žiaka smerodajné sú jeho vlastné výsledky

Žiaci prekonávajú samých seba. Ak beháme s deťmi 12-minútový beh pravidelne, porovnáme ich výkon v behoch, ktoré dosiahli pred rokom alebo dvoma.

Našou snahou by malo byť, aby sa nám žiaci zlepšovali 🙂

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sieťka na lopty Variant: Sieť na 15 lôpt

15,90 €

Sieťka na lopty Variant: Sieť na 15 lôpt Kúpiť

Detský skákací vak s ušami Veľkosť: 80 cm

33,90 €

Detský skákací vak s ušami Veľkosť: 80 cm Kúpiť

Sport-Thieme Basketball Training Veľkosť: 7

16,90 €

Sport-Thieme Basketball Training Veľkosť: 7 Kúpiť

Odoberajte telocvikárske novinky

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne 🙂

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba

ODOBERAJTE TELOCVIKÁRSKE NOVINKY

Telocvikárske novinky do vášho emailu. Nech vám nič neunikne :)

Ďakujeme za prihlásenie sa na odber. Teraz vám príde email, v ktorom je potrebné odber ešte potvrdiť.

Upss. Nastala chyba.